4 oktober 1999 Source http://www.minvenw.nl/

Vliegers krijgen vanaf vandaag een nieuw brevet. Het doel is meer eenduidigheid te scheppen tussen de brevetten van de verschillende Europese lidstaten. Ook komt voor piloten de mogelijkheid een stukje dichterbij om in toestellen van andere landen te vliegen of zelfs in andere Europese landen te werken. Tot nu toe kon dat alleen met een gelijkstellingsbewijs. Daarnaast worden uit het oogpunt van optimale veiligheid strengere eisen gesteld aan opleidingsinstellingen, examens en het verlengen van bevoegdverklaringen. Het nieuwe brevet- en examenstelsel geldt nog niet voor piloten van zweefvliegtuigen, ballonnen, helikopters en luchtschepen en voor boordwerktuigkundigen. Voor hen zal de nieuwe regelgeving naar verwachting vanaf 1 januari 2000 worden ingevoerd. Tevens komt er een nieuw stelsel voor onder meer luchtverkeersleiders.

De nieuwe brevetten zijn het gevolg van een nieuw brevet- en examenstelsel waarover negentien Europese lidstaten van de Joint Aviation Authorities afspraken hebben gemaakt. Er worden vier soorten Bewijzen van Bevoegdheid afgegeven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van internationale namen: verkeersvliegers krijgen een Airline Transport Pilot Licence (ATPL); voor beroepsvliegers is er de Commercial Pilot Licence (CPL); privévliegers vliegen voortaan met een Private Pilot Licence (PPL) en recreatieve vliegers ontvangen een Recreational Pilot Licence (RPL).

De invoering van het nieuwe stelsel gebeurt in stappen. Voorlopig hebben de nieuwe bewijzen een nationale status: er mag uitsluitend mee worden gevlogen in Nederlands geregistreerde vliegtuigen. De nieuwe nationale Bewijzen van Bevoegdheid zijn geldig tot uiterlijk 1 oktober 2007. Daarna mag alleen nog gebruik worden gemaakt van een brevet dat voldoet aan de normen van de Joint Aviation Authorities (JAA). Om dat te krijgen, moet de vlieger aan een aantal aanvullende eisen voldoen. Met het brevet met JAA-status mag de piloot ook vliegtuigen van andere JAA lidstaten besturen, mits het land de betreffende afspraken in de wet- en regelgeving heeft doorgevoerd. Omgekeerd geldt dat buitenlandse piloten met een JAA-brevet in Nederland geregistreerde vliegtuigen mogen vliegen. Het RPL-brevet blijft overigens ook na 1 oktober 2007 geldig en houdt uitsluitend een nationale status.

Naast een Bewijs van Bevoegdheid moet de piloot ook in het bezit zijn van bevoegdverklaringen en een medische verklaring. Een bevoegdverklaring geeft aan welk type vliegtuig een piloot mag besturen en wat voor speciale vaardigheden hij heeft geleerd, bijvoorbeeld radiotelefonie of blindvliegen. De bevoegdverklaringen en de medische verklaring moeten regelmatig worden verlengd.

Ook voor opleidingsinstellingen verandert het een en ander. Alleen afgestudeerden aan een gekwalificeerde of geregistreerde Nederlandse opleiding komen direct in aanmerking voor een Europees (JAA) Bewijs van Bevoegdheid. Om die reden wordt een niet-geregistreerde opleiding buiten de JAA-lidstaten afgeraden en is zelfstudie niet meer toegestaan. Voor studenten die al met een opleiding bezig zijn, is een overgangsregeling van kracht.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Luchtvaart

Postadres
Postbus 90771
2509 LT Den Haag

Bezoekadres
Plesmanweg 1-6
Den Haag

Tel: (070) 351 7248

E-mail: General.Post@dgl.minvenw.nl


Routebeschrijving

Per openbaar vervoer:
 • tramlijn 1 (station CS), uitstappen halte Madurodam.
 • tramlijn 9 (station CS en HS),uitstappen halte Madurodam.
 • buslijn 22 (station CS), uitstappen halte Plesmanweg.
 • buslijn 65 (Leiderdorp), uitstappen halte Madurodam.
 • buslijn 88 (Oegstgeest), uitstappen halte Madurodam.

Met de auto:
 • Vanaf Amsterdam/Leiden, de A4.
 • Vanaf Rotterdam/Delft, de A13
 • Vanaf Utrecht/Gouda, de A12

Vanaf het Prins Clausplein rijdt u de Utrechtse Baan af tot de Zuid Hollandlaan. Daar gaat u linksaf de Zuid Hollandlaan op en dan rechtsaf de Koningskade op. Deze volgt u, over de Raamweg, tot u al snel nadat u onder het Hubertusviaduct bent doorgereden, het ministerie aan uw rechterkant ziet, tegenover Madurodam.

Vanaf de A44 komt u via de Zuid Hollandlaan Den Haag binnenrijden. U gaat dan rechtsaf de Koningskade op en volgt verder de bovenstaande route.

Voor conversie van PPL moet u contact opnemen met: Postadres
 • Afdeling brevet & examens
 • postbus 575
 • 2130 AN Hoofddorp